נשיאה בעול

0
586

הרב הדרי: כשהרב כץ נסע לבקר את האנשים בחזית הדרום [המלחמת יוה”כ] הוא שהה שם כשבוע ימים וחזר לקראת שבת. הוא בא אז להתפלל בשבת בישיבה, והאריך לספר על כל מה שראה וחווה. זכורני שלויתי אותו חזרה העירה ומתוך דבריו הבנתי כי מהרגע שיצא לדרך עד שחזר, לא החליף בגדיו ואפילו לא פתח את כפתור כותנתו. פרשתי לעצמי שזה בגדר “הארון וישראל ויהודה וגו’ על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי וכו” דהיינו חובת ההזדהות והנשיאה בעול עם העומדים במערכה.